تاریخ 1396/04/13 زمان 16:10:40 بازدید 466

گزينه هاي تصدي وزارت صنعت

در حالي كه گفته مي شد برنامه تعداد قابل توجهي از افراد براي تصدي پست وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت دريافت شده، اما خبرها حاكي از آن است كه از اين ميان پنج گزينه نهائي شده است، گزينه هايي كه فراجناجي بودن، مهم ترين ويژگي آنهاست.

از حوالي پاستور خبر مي رسد دولت در تغييرات و تحولات خود در چهارسال پيش‌رو، برنامه هاي ويژه اي براي حوزه توليد و تجارت دارد، از اين رو در انتخاب وزير صنعت، معدن و تجارت آينده شاخص هاي گوناگوني را مدنظر قرار داده است و از سوي ديگر سعي بر آن دارد تا كمترين حواشي و عوامل غيراقتصادي بر عملكرد اين وزارت خانه تاثير بگذارد.

در چنين شرايطي گزينه هاي نهايي شده براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم رضا رحماني، سيدحسين هاشمي، محسن صالحي نيا، منوچهر منطقي و جواد نجم الدين هستند كه از اين ميان دو گزينه اول علاوه بر حضور در خانه ملت، سابقه مديريت در دولت يازدهم را هم دارند؛ سيدحسين هاشمي استاندار تهران بود و رضا رحماني هم كه قائم مقامي توليد در وزارت فعلي صنعت، معدن و تجارت را به عهده دارد. اين دو در رزومه خود رياست كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي را نيز دارند كه مي تواند امتيازي مثبت و قابل توجه قلمداد شود.
 

گزينه هاي تصدي وزارت صنعت

اما سه گزينه ديگر نيز نقاط مشتركي با يكديگر دارند،‌ نخست نقش آفريني در سطوح بالاي مديريتي ايران خودرو در سال هاي نه چندان دور است. صالحي نيا كه سال هاست معاونت در وزارت صنايع و معادن سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلي را به عهده دارد از قديمي هاي اين حوزه است و تا چندي پيش نيز عضو و رئيس هيات مديره ايران خودرو بود. منطقي و نجم الدين نيز سابقه مديرعاملي اين خودروساز را در كارنامه دارند.


علاوه بر اين، انتخاب مديران صنعتي كه سه تن از آنها خودروساز نيز بوده اند، نشان مي دهد كه دولت دوازدهم در برنامه هاي جديد اقتصادي خود نگاه ويژه اي به صنعت، به ويژه خودروسازي دارد و يكي از محورهاي اصلي براي ايجاد رونق و دوري از ركود اقتصادي را تقويت بخش توليد قرار داده است.

حال بايد ديد وزير صنعت، معدن و تجارت در شروع دولت دوازدهم از اهالي سابق بهارستان خواهد بود يا يكي از قديمي هاي جاده مخصوص راهي خيابان سميه خواهد شد.

بیانیه پایانی سومین کنگره حزب وحدت و همکاری ملی